การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click