Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 50 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
40/2564 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)   02 ก.ค. 2564
39/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร แทนตำแหน่งที่ว่าง  02 ก.ค. 2564
38/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  04 มิ.ย. 2564
37/2564 แต่งตั้งกรรมการบัณฑิตศึกษา  04 มิ.ย. 2564
36/2564 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง  04 มิ.ย. 2564
35/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  04 มิ.ย. 2564
34/2564 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ  04 มิ.ย. 2564
33/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ ๕๙๑/๒๕๖๓ ของศาลปกครองเชียงใหม่   11 พ.ค. 2564
32/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ  11 พ.ค. 2564
31/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  11 พ.ค. 2564สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง