สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


วันที่ 27 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม