Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 70 เรื่อง รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
74/2561 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  12 ธ.ค. 2561
73/2561 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ แทนตำแหน่งที่ว่าง  12 ธ.ค. 2561
71/2561 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  18 พ.ย. 2561
70/2561 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี แทนตำแหน่งที่ว่าง  18 พ.ย. 2561
69/2561 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  07 พ.ย. 2561
68/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม  07 พ.ย. 2561
67/2561 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร แทนตำแหน่งที่ว่าง  08 พ.ย. 2561
66/2561 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง  08 พ.ย. 2561
65/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง  24 ต.ค. 2561
64/2561 แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  24 ต.ค. 2561สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง