ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ภาพบรรยากาศการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มร.ชม. วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริเว ...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
/