ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
/

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2564

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ป ...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
/

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2564

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ป ...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
/

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
/

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ภาพบรรยากาศการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะของผู้เข้ารับการสรรหาฯ ในการสรรหาบ ...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
/
Loading...