ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2564

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
/

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2564

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริ ...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
/

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2564

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ป ...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
/

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ภาพบรรยากาศการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารฯ ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ ในก ...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
/

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
/