งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่

แผนกลยุทธ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561)

แผนกลยุทธ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ประจำปี 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561) ...
ดูเอกสารแบบ e-Book คลิก
/

แผนกลยุทธ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ประจำปี 2559 – 2563 (ฉบับปรับปรุง)

แผนกลยุทธ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ประจำปี 2559 - 2563 (ฉบับปรับปรุง) ...
ดูเอกสารแบบ e-Book คลิก
/