ติดต่อเรา

อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
เลขที่180 ม.7 ต.ขี้เหล็ก ถ.โชตนา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์. 053-885321, 053-885877 | โทรสาร. 053-885321, 053-885877 | อีเมล : councilcmru@cmru.ac.th