Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 77 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
80/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  04 ต.ค. 2560
79/2560 แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  04 ต.ค. 2560
78/2560 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  20 ก.ย. 2560
77/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  20 ก.ย. 2560
75/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ บ. ๓๐/๒๕๖๐ ของศาลปกครองเชียงใหม่  07 ก.ย. 2560
74/2560 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  02 ส.ค. 2560
73/2560 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ในคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  05 ก.ค. 2560
72/2560 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ในคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  05 ก.ค. 2560
71/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  05 ก.ค. 2560
70/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  22 มิ.ย. 2560