[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
เอกสารเผยแพร่ - ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
24/มี.ค./2560 : รับสมัครกรรมการ
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ( 491 / )
    

เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจา

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13/ม.ค./2560 : รับสมัครกรรมการ
เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ( 1063 / )
    

เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไป
ตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่ง

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
12/ม.ค./2560 : รับสมัครกรรมการ
เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( 1004 / )
    

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ.

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
11/ม.ค./2560 : รับสมัครกรรมการ
เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 863 / )
    

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ.

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
11/ม.ค./2560 : รับสมัครกรรมการ
เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ( 828 / )
    

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. 2559

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
11/ม.ค./2560 : รับสมัครกรรมการ
เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ( 733 / )
    

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. 2559


4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
19/ส.ค./2559 : รับสมัครกรรมการ
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ( 745 / )
    

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
25/ก.ค./2559 : รับสมัครกรรมการ
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 2532 / )
    

เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามความใน มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการ

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
15/ก.พ./2559 : รับสมัครกรรมการ
รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง (รอบที่ 2) ( 395 / )
    

รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 2 ตำแหน่ง 

(1) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำคณะ จำนวน 2 คนประกอบด้วย
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    จำนวน  1  คน&a

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
21/ม.ค./2559 : รับสมัครกรรมการ
รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ( 347 / )
    

รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง 3 ตำแหน่ง 

(1) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำคณะ จำนวน 3 คนประกอบด้วย
1) คณะครุศาสตร์    จำนวน  1  คน
2) คณะมนุษยศาส

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>