[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 20/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 19/2561 - (ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 18/2561

เมนูหลัก
   หน้าแรก
   สภามหาวิทยาลัย
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบบุคลากรดีเด่น
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
0
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ผ่านสภาฯ ล่าสุด !!
คำสั่ง ที่ผ่านสภาฯ ล่าสุด !!
รับสมัคร/เสนอชื่อ
16 โดย : admin
16/ม.ค./2562       
5 stars ( 5 / 1 )
การเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ ( 43 / )
    

เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ส อ่านต่อ....

7 โดย : admin
7/ธ.ค./2561       
4 stars ( 4 / 1 )
เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. ( 88 / )
    

ด้วย อาจารย์พูนรัตน์  แสงหนุ่ม กรรมการสภาวิชาการที่แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากวิทยาลัยนานาชาติ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงทำให้กรรมการสภาวิชาการที่แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากว อ่านต่อ....

ลิ้งค์ด่วน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
1
                 09 มกราคม 2562
09.30 น.
2
                 06 กุมภาพันธ์ 2562
09.30 น.
3
                 06 มีนาคม 2562
09.30 น.
4
                 03 เมษายน 2562
09.30 น.
5
                 01 พฤษภาคม 2562
09.30 น.
6
                 05 มิถุนายน 2562
09.30 น.
7
                 03 กรกฎาคม 2562
09.30 น.
8
                 07 สิงหาคม 2562
09.30 น.
9
                 04 กันยายน 2562
09.30 น.
10
                 02 ตุลาคม 2562
09.30 น.
11
                 06 พฤศจิกายน 2562
09.30 น.
12
                 04 ธันวาคม 2562
09.30 น.
ข่าวสารแวดวงการศึกษา
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 (12 ธ.ค. 2561)
จดหมายข่าว
ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2560)
คู่มือ - พรบ.คอมพิวเตอร์
สารสนเทศภายในสำนักงาน(สำหรับเจ้าหน้าที่)
งานประกันคุณภาพ
แบบประเมินความพึงพอใจ